Hem

Solution Architect i Era team

Vilket problem behöver ni hjälp med?

Har ni behov av att effektivisera, förbättra och anpassa Era IT system? Behöver ni analysera och göra förstudier för att presentera resultat med tekniska lösningar och business case? Som Solution Architect i era team så ser vi till att öka effektiviteten och minska ledtider i utvecklingen.

Teknisk kunskap

Att utveckla system och produkter idag på ett snabbt och effektivt sätt är en framgångsfaktor. Men det finns en hel del utmaningar på vägen där erfarenhet och djup förståelse för teknikens möjligheter och begränsningar är avgörande.

Att se utvecklingen är nyckelfaktor

Om för mycket tid läggs på att analysera och förstå detaljer för tidigt utan att man visar och bygger exempel så riskerar projekt att lägga resurser och tid utan feedback från kunderna.

Skapa information till olika intressenter

Vikten av att snabbt kunna förstå och översätta behov från olika verksamheter är inte lätt. Många intressenter som behöver informeras och inkluderas, Ledningsgrupper, Chefer, Sponsorer, Projektledare, Utvecklare är exempel på roller som var och en har olika behov av att få information.

Modeller förklarar samband och lösningar

Därför jobbar vi alltid med bilder och enkla texter, arkitekturmodeller. Modellerna är enkla och skapas ofta tillsammans i Workshops, Process, Information, System och Användare ska effektivt samverka.

Ordning och reda på informationen

Samtidigt som behov av att snabbt ta fram nya produkter ökar behovet att efterfölja lagar och regler i produkterna. Det behövs ofta en informationsanalys hur man får in rätt information till sina produkter. Det finns lite tid till manuella rutiner och kraven på systemen blir mer och mer komplex.

Modern och frikopplad design

Teknik och metod i en allt snabbare takt kan bli komplext och tidskrävande att följa. Nya sätt att utveckla med Cloud, Server-less, Microservices, Head-less och MACH principer som är viktiga tekniker att få in i utvecklingen kan kännas svåra att ta in.

Rollen Solution Architect

Som Solution Architect hjälper vi Era team och organisationer att effektivt, analysera information. Vi skapar integrationer mellan system för automatisering, håller utvecklare uppdaterade om krav och diskuterar tekniska lösningar som bäst behövs.

Erfarenhet

Med över 25 års erfarenhet bäddar vi för att hela kommunikationen med olika intressenter, Business Case, Utveckling och leverans görs i en struktur och metod som passar Eran organisation.

Kontakta oss

Kontakta oss så kan vi hjälpa er i utvecklingen av era produkter med effektivitet och glädje.

Flera olika uppdrag

Mer information om olika uppdrag finner ni här.