Product Testing Process

Kunden behövde hjälp att fasa ut en gammal IT miljö i stordatorn som stöttade provningsprocessen inom R&D. Samtidigt behövde kunden etablera en ny process för provning som att etablera ett nytt IT stöd. Vi fick rollen som lead Solution Architect med huvudansvar för samtliga lösningar inom programmet.

Vi tog fram en målarkitektur och förankrade den med ledningen inom verksamhetsområdet samt styrgruppen.
Sedan gjorde vi en RFI/RFP där vi utvärderade olika leverantörer inom BPM området.

Efter det installerades och etablerades BPM plattformen och BPM som tjänst hos kunden. Där vi började utveckla kundens processer inom provningsområdet. Lösningen baserades på SOA tjänster som lades ovan på stordatorn och kopplade på körbara processer i BPM plattformen. I våran roll så ingick att vara coach till utvecklingsteamet så att lösningarna blev implemeterade enligt strategin.

Detta var ett stort program där vi var med i alla faser från att etablera strategi, utveckla lösningar och nya arbetssätt, samt avveckla gamla system under flera år.