Online Services Strategy

Kunden behövde en strategi kring deras online tjänster kopplade till deras produkt. Uppdraget beställdes av ledningen för två verksamhetsområden där man ville ha svar på en strategisk fråga. Vi fick uppdraget som verksamhetsanalytiker (Business Analyst) att leda en grupp med ca 10 chefer inom respektive online tjänst för att ta fram en gemensam strategi för Online erbjudandet.

I uppdraget gjorde vi intervjuver, analyser och många workshops och tog fram en modell för hur Online tjänster skulle erbjudas och produceras. Resultatet presenterades till uppdragsgivarna och deras närmast rådgivare med mycket gott resultat.