Part Logistics

Huvudansvarig lösningsarkitekt för att fasa ut och etablera nya system inom kundens reservdelsförsörjning. Systemen täcker in flera områden som planering, order, lagerhantering och integration. Systemet kommer försörja ca 1200 återförsäljare och distributörer globalt med reservdelar när det är fullt utbyggt. I arbetet ingår även att fasa ut gamla IT system som återfinns inom stordatorvärlden. Arbetet kräver mycket samarbete mellan verksamhet och IT och att kunna översätta krav till hållbara IT lösningar.