Processförbättringar

Dagens processer inom provningsverksamheten behövde förbättras och effektiviseras. Samtidigt så behövde stora delar av IT systemen förnyas och avvecklas.

För att stödja framtidens krav inom produktprovningen så har Christian tagit fram och etablerat en processbaserad arkitektur som realiseras med grundprinciper inom SOA och BPM. I uppdraget så har han arbetat från de allra första faserena inom arkitektur, med att ta fram och förankra en strategisk målarkitektur till att kravställa och köpa in en ny plattform och utvecklar just nu nya processer i ett team baserat på nya BPM plattformen.

I arbetet ingår det att hålla presentationer och workshops för många intressenter inom verksamhet och IT då det är stora förändringar i arbetssätt inom båda områdena med att arbeta med BPM.