GoFlow Metod

Det finns många fallgropar som kan ta focus från viktiga områden i större projekt som kan äventyra leveranser i projekt. Min filosofi är att bygga projekt på en struktur som utgår från människor och deras problem och snabbt beskriva i processer med ett enkelt standardiserat modelleringsspråk baserat på tre standardsymboler initialt.

Genom att utgå ifrån detta så får man fram informationsbehov, roller och regler som används till att bygga program med baserat på samma språk men med fler symboler som processerna beskrivs med.

Programmen återkopplar sedan information till användarna som då kan förbättra processerna genom en ny ”iteration” med processmodellering som snabbt kan realiseras i ett körbart program.

När detta samspel mellan ”People, Process, Program och Performance” uppstår så skapas en positiv känsla för användarna som lite filosofiskt kan benämnas att men kommer in i ett ”Flyt/Flow” just denna känsla är målet och den bokstavliga meningen med ”GoFlow” metoden.

Goflow glues interaction