Integritetspolicy

Policyns syfte och tillämplighet

Denna policy syftar till att informera dig om
– hur CaITec IT Consulting AB (i fortsättningen ”CaITec eller Vi”) behandlar personuppgifter om dig,
– när CaITec behandlar personuppgifter om dig,
– vilka personuppgifter CaITec behandlar om dig och för vilka ändamål, samt
– vilka rättigheter du har i egenskap av registrerad.

Policyn är tillämplig när du använder applikationerna PalsInMotion och Palinmotion (nedan kallade Applikationen) för mobila enheter samt webbplatserna palsinmotion.com, palsinmotion.se och goflow.se (nedan kallade Webbsidan), när du tar kontakt med CaITec, samtycker till behandling av personuppgifter samt när du ingår eller fullgör avtal med CaITec.

Kontaktuppgifter och information om den personuppgiftsansvarige

CaITec IT Consulting AB med organisationsnummer 556830-7887är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas om dig enligt ovan. CaITecs säte är Box 2008, 151 02 Södertälje, Sverige. Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller annars har frågor om våra rutiner kan du kontakta oss via e-post på info@palsinmotion.com.

Om Webbsidan och Applikationen

Vad gör Applikationen?

Applikationen används för att lagra, dela och analysera olika aktiviteter inom fysisk träning och bygger på social och platsbaserad information som gör det möjligt för dig som användare att skicka inbjudningar till och närvara vid aktiviteter och evenemang.

Du kan dela och följa andras träning och tävlingar som planeras, när de utförs i nära realtid eller i efterhand enligt egna val. Du kan dela dina aktiviteter inom Applikationen samt utanför den i olika sociala medier enligt dina egna åtgärder och önskemål.

Vad gör Webbsidan?

Webbsidan är ett stöd för användare av Applikationen att kunna hitta tips och inspiration för att på bästa sätt kunna utnyttja Applikationens fulla möjligheter. Det går att lägga kommentarer till de inlägg som publiceras, men de visas enbart för vår egen personal och är inte publika.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att
– du ska kunna registrera dig, skapa ett konto och använda Applikationen
– kontrollera din identitet,
– besvara inkommande frågor eller förfrågningar från dig,
– ingå samt fullgöra avtal,
– ge dig en relevant och skräddarsydd upplevelse när du använder Applikationen,
– ge dig möjligheten att dela med dig av dina framsteg vid evenemang och aktiviteter med andra användare.
– samla in och analysera beteenden och mönster som hjälper oss att vidareutveckla våra tjänster,
– tillhandahålla dig viktig information och nödvändiga meddelanden samt
– erbjuda befintliga eller nya tjänster samt tillhandahålla dig reklamerbjudanden.

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

För att du ska kunna registrera dig, skapa ett konto samt använda Applikationen behöver vi behandla personuppgifter om dig. Vår utgångspunkt är att behandla så få personuppgifter som möjligt om dig. Vi samlar därför inte in fler personuppgifter än vad vi behöver för att uppnå de ändamål som har beskrivits ovan.

En del personuppgifter måste du uppge om du vill registrera ett konto samt använda Applikationen. Bortsett från dessa uppgifter bestämmer du själv vilka personuppgifter du vill dela med oss och andra användare.

Vilken typ av information samlar Websidan och Applikationen in från dig och hur används den?

Websidan samlar automatiskt in personuppgifter om dig som din ip-adress, mobil webläsare och land när du besöker den.

Websidan behandlar dessa uppgifter i syfte att förbättra websidan samt logga och analysera säkerhetsrisker.

Applikationen samlar in personuppgifter om dig när du registrerar ett konto och därigenom tillhandahåller oss uppgifter, men den samlar även in vissa uppgifter automatiskt när du använder Applikationen.

När du ska registrera ett konto behöver du uppge inloggningsnamn, e-postadress, användarnamn och lösenord. Dessa uppgifter är obligatoriska att uppge. Om du vill kan du lägga upp en profilbild på dig själv, men det är inte ett krav för att använda Applikationen.

Applikationen behandlar även dina uppgifter som du matar in i vårt system när du använder den, såsom skapande och deltagande vid Evenemang och Aktiviteter i Applikationen samt uppdatering av profiluppgifter. När du utför aktiviteter i Applikationen lagras även information om varaktighet, distans, hastighet, datum, tid och antal steg. Den information du lämnar i Applikationen bearbetas och återkopplas till dig, exempelvis bearbetas distans och tid för att kunna återkoppla en viss hastighet eller takt per kilometer. Även platsinformation bearbetas i Applikationen för att visa var du har utfört dina aktiviteter. Vi lagrar också platsinformation som kan delas i nära realtid med andra användare, så att de kan följa dina framsteg på en karta. Du bestämmer själv om du vill dela dina resultat och övriga uppgifter med andra användare.

Vilka personuppgifter samlas in automatiskt när du använder Applikationen?

När du använder Applikationen samlar den automatiskt in ett antal uppgifter. Det är fråga om typ av mobilenhet som du använder, enhetens unika igenkänningstecken som används för att skicka och ta emot pushmeddelanden i syfte att kunna ta del av händelser i Applikationen, enhets IP-adress, ditt mobiloperativsystem, typ av mobilwebbläsare samt information om hur du använder Applikationen och Webbsidan.

När du besöker Applikationen använder Vi GPS-teknik (eller annan liknande teknik) för att bestämma din nuvarande position i syfte att bestämma distans, varaktighet och hastighet för dig under och efter en aktivitet.

Hur kan du sluta lämna information?

Du kan enkelt stoppa all informationsinsamling genom att avinstallera Applikationen. Du kan avinstallera på normalt sätt genom din mobilenhet eller via mobilapplikationens marknadsplats eller nätverk. Du kan också skicka en begäran via e-post till info@palsinmotion.com.

Personuppgiftsbehandling om barn

Vi använder inte Applikationen eller Webbsidan för att samla in personuppgifter från eller rikta reklam till barn under 16 år. Om en förälder eller förmyndare får reda på att hans eller hennes barn har lämnat information till oss utan deras samtycke bör han eller hon kontakta oss på e-mailadressen info@palsinmotion.com. Vi tar bort informationen inom en skälig tid.

Med stöd av vilken/vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar personuppgifter om dig när du har givit oss ditt uttryckliga samtycke eller när det behövs för att kunna tillhandahålla dig Applikationen, dvs. vid ingående och fullgörande av avtal med dig. Vi behandlar endast dina personuppgifter om dig för de ändamål som uttryckligen nämns i denna policy.

Samtycke

Innan du börjar använda Applikationen kommer du att ges möjlighet att lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Samtycket avser behandling av uppgifter om enhetens IP-adress, ditt mobiloperativsystem, typ av mobilwebbläsare som du använder.

När du besöker Applikationen använder Vi GPS-teknik (eller annan liknande teknik) för att bestämma din nuvarande position i syfte att bestämma distans, varaktighet och hastighet för dig under och efter en aktivitet, vilket delas med andra som använder applikationen. Du kommer att ges möjlighet att samtycka till sådan behandling av dina uppgifter innan uppgifter om detta samlas in om dig. Du har rätt att neka sådan behandling av dina personuppgifter, men det innebär att du inte kommer att kunna använda Applikationen på avsett sätt. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke som du tidigare har lämnat.

Vi delar dina händelser i Applikationen med Facebook Analytics. Du ges möjlighet att lämna ditt samtycke innan vi delar dina uppgifter. Du har rätt att motsätta dig sådan behandling.

Du har när som helst rätt att återkalla ett samtycke som du tidigare har lämnat. Det gör du genom gå till inställningar och välja Applikationen på din mobila enhet.

Ingående av avtal

En förutsättning för att du ska kunna registrera ett konto samt använda Applikationen är att du anger uppgifter om inloggningsnamn, lösenord och e-postadress. Ditt tillhandahållande av dessa personuppgifter är ett avtalsenligt krav som är nödvändigt för att du ska kunna använda Applikationen. Utan de efterfrågade uppgifterna är det därför inte möjligt för oss att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter under den tid du använder Applikationen och maximalt upp till ett år efter att du slutat använda Applikationen.

Uppgifter som har samlats in automatiskt genom ditt användande av Applikationen sparas i upp till 2 år efter din senaste inloggning, varefter uppgifterna lagras i aggregerad form.

Personuppgifter som du tillhandahåller oss och som inte är nödvändiga för att uppnå ändamålen för vilka vi behandlar dina uppgifter raderas skyndsamt, under förutsättning att vi inte har inhämtat ditt uttryckliga samtycke för fortsatt behandling.

När lämnar vi ut dina uppgifter?

Vi skänker inte bort, säljer, pantsätter eller hyr ut dina personuppgifter till tredje part. Vi överför inte heller dina uppgifter till tredje land.

Vi delar inte din information med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke eller på annat sätt än vad som beskrivs i denna policy.

Dina personuppgifter delas med våra tjänsteleverantörer, såsom utvecklare av Applikationen och Webbsidans server. Tjänsteleverantörerna har vidtagit skäliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, och har samtyckt till att följa reglerna i denna policy.

När vi har inhämtat ditt uttryckliga samtycke lämnar vi även ut ”app events” till Facebook Analytics, dvs. information om händelser som du har delat i Applikationen. Syftet med detta är att förbättra din användarupplevelse i Applikationen. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke för sådan behandling.

Vi kan i särskilda fall lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att bevaka, fastställa eller utöva rättsliga anspråk. Det kan bland annat ske när det finns skäl att tro att uppgifterna är nödvändiga för att identifiera, kontakta eller föra talan mot någon som kan ha gjort intrång på Webbplatsen och/eller Applikationen, brutit mot våra användarvillkor eller som på annat vis gjort intrång eller inkräktar på CaITecs rättigheter eller egendom.

Utlämnande av dina uppgifter kan också ske om det krävs enligt lag eller om det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser.

Om CalTec deltar i en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla eller en del av sina tillgångar underrättas du via e-post och/eller ett tydligt meddelande på vår webbplats om eventuella ändringar som rör innehavet eller användningen av denna information samt om dina eventuella valmöjligheter när det gäller informationen.

Säkerhet

Det är angeläget för oss att bevara sekretessen för de personuppgifter vi behandlar om dig. De säkerhetsåtgärder vi har vidtagit har skett med utgångspunkt i de tekniska möjligheter som finns, kostnaderna för åtgärderna, de risker som finns samt de behandlade uppgifternas känslighet. Vi använder därför fysiska, elektroniska och processpecifika säkerhetsmekanismer för att skydda information som vi behandlar och lagrar. Vi har exempelvis infört rutiner för lagringsminimering.

Informationen är exempelvis endast tillgänglig för behöriga anställda och leverantörer som måste känna till informationen för att driva, utveckla eller förbättra Applikationen.

Var dock medveten om att vi visserligen strävar efter att i rimlig grad skydda den information vi behandlar och lagrar, men att inget säkerhetssystem kan förhindra alla potentiella säkerhetsöverträdelser.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du som registrerad åtskilliga rättigheter. Du har när som helst rätt att kontakta CaITec för att utöva dina rättigheter. Det gör du enklast genom att ta kontakt med oss på info@palsinmotion.com.

CaITec kan komma att vidta skydds- och säkerhetsåtgärder för att säkerställa att du är den du utger dig för att vara. Om du inte på ett trovärdigt sätt kan visa din identitet kan CaITec vägra att tillgodose din begäran. Här nedan kan du läsa om de rättigheter du har och vad rättigheterna innebär.

CaITec kan välja att ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta begärd åtgärd. Detta gäller dock endast beträffande begäranden som är uppenbart ogrundade eller orimliga.

Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig. Denna rätt kallas även för rätten till registerutdrag och innebär att du får ett sammanställt dokument som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.

Du kan begära att få sammanställt all information vi har lagrat om dig genom att skicka en begäran till info@palsinmotion.se. Vi svarar inom skälig tid.

Rättelse och radering

Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga har du rätt att begära rättelse, komplettering eller radering av uppgifterna i fråga. Beroende på vilken eller vilka personuppgifter som raderas är det inte säkert att CaITec kan tillhandahålla vissa tjänster åt dig.

Om du vill att vi ska ta bort uppgifter som du har lämnat via Applikationen kontaktar du oss på adressen info@palsinmotion.com och vi svarar inom skälig tid. Tänk dock på att vissa eller samtliga uppgifter som lämnas av dig som användare kan vara nödvändiga för att Applikationen ska fungera korrekt.

Dataportabilitet

Du har under vissa förutsättningar rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Denna rätt gäller endast de personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som behandlas med stöd av de rättsliga grunderna samtycke eller ingående/fullgörande av avtal.

Begränsning av behandling

Du har rätt till begränsning av dina personuppgifter. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.Beroende på vilken eller vilka personuppgifter som begränsas är det inte säkert att CaITec kan tillhandahålla vissa tjänster åt dig.

Rätt att göra invändningar

Rätten att invända gäller när den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. CaITeC behandlar inte dina personuppgifter med stöd av någon av dessa rättsliga grunder. Det innebär att du enligt denna grund inte kan rikta invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter.

Rätt att inge klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen, se www.datainspektionen.se.

Ändringar

Denna integritetspolicy kan uppdateras av olika skäl. Vi underrättar dig om eventuella ändringar av integritetspolicyn genom att publicera den nya integritetspolicyn på www.palsinmotion.com/privacy. Du kommer också att informeras om förändringar i policyn via e-post.

Kontakta oss

Om du har några frågor om integritet vid användning av Applikationen, eller har frågor om våra rutiner, kan du kontakta oss via e-post på info@palsinmotion.com.