Tjänster

Fast pris

Du betalar ett förutbestämt pris och vet vad du får för leverans. Detta är bra när ni är klara med vilket innehåll och funktion som ska finnas i applikationen eller på hemsidan.

Exempel fasta priser:

Hemsida med en meny för att presentera 5 olika sidor där text och bild är statisk och grafisk design är enkel, 7500 kr. Ytterligare sidor 1500 kr.

Mobilapp med en sida (one page) som hämtar innehåll från mobilanpassad webbsida. iOS och Android 17500 kr. Ytterligare sidor med tabell med en cell + 2500 kr, per ytterligare cell i tabellen + 1500.

Förvaltning av applikation small, support, buggrättning, uppdatering av ramverk, leverans av kod till driftsättning upp till 5 timmar per månad 2500 kr.

Timpris

Pris för löpande arbete.

Verksamhet/Information/Lösningsarkitekt: 1250 kr/tim

Systemutveckling: 675 kr/tim

Fast pris i kombination med timpris

Exempel på projekt. Mobil-app som presenterar produkter från produktinformationsdatabas:

Analys och behovskartläggning löpande 1250 kr/tim. Framtagning av krav på funktioner och system. Ev. förvaltningsmodell.

Informationskartläggning och lösningsarkitektur löpande 1250 kr/tim. Framtagning av integrationsgränssnitt, informationsmodell och teknisk lösning som exempelvis molnbaserad och tjänster som ska användas i molnet.

Utveckling Mobil app enligt fast pris, två sidor med en tabell och tre celler i tabellen. 17500+2500+4500= 24.500 kr.

Anpassning koppla mobilapp till produktdatabas löpande 675 kr/tim

Anpassning färg, form och användbarhet löpande 675 kr/tim

Samtliga priser är exklusive mervärdesskatt 25%.