Receptexpedieringssystem

Christian var huvudarkitekt och ansvarade för informations / lösningsarkitektur var Scrum master för utvecklings team (15-20st ) och var en del av ledningen för projektet.
Projektet krävde stor samarbetsförmåga då det var många olika leverantörer som skulle samspela för att leverera nytt systemstöd.