Retail System Perscribed Drugs

Vi hade huvudarkitektrollen och var en del i projektledningen för att bygga ett nytt receptexpedieringssystem efter att apoteksmarknaden omreglerats. Rollen innefattade att analysera och beskriva lösningar i samarbete med många andra arkitekter i olika projekt inom ekonomi, kassa, integration och säkerhet. Arkitekturen systemet byggde på innehöll bland annat lösningar för smarta kort för identifiering av inloggningar och spårbarhet i aktiviteter, baserat på en SOA arkitektur. Vi hade även Scrummaster rollen för integrationsteamet i projektet där vi planerad och designade integrationslösningar.