Identities & Access Management

Christian var chefsarkitekt för att ta fram en lösning där man använder en inloggning för att komma åt kundens nya online tjänster och nivåer i dessa tjänster. Han skapade en lösning med OpenID och SOA som grund med en flexibel behörighetsmodell som möjliggjorde att kunder kunde registrera och köpa tjänster med ett affärskonto i olika nivåer. Tjänsten integrerade med faktureringssystem för betalning. Christian arbetade nära verksamheten och lade fram strategierna i lösningarna som sedan utvecklades av ett utvecklingsteam.