Strategy Business Integration

Vi hade huvudarkitektrollen inom ett Enterprise Architecture program som syftatde till att skapa en arkitektur som underlättade delning av informaiton mellan koncernen och dess växande partnernätverk. I rollen ingick förutom att ta fram arkitekturen med guidelines, best practice och praktiska exempel en stor del workshops och ”stakeholder management” eftersom samtliga verksamhetsområdes chefsarkiteter var mottagare av strategin.

Arkitekturen baserades på SOA, BPM och Portal lösningar samt ett antal processer som skulle realiseras medhjälp av arkitekturen.